Tigerholm Group
Screen Shot 2018-08-07 at 18.58.09.png

Start

Välkommen till Tigerholm Group AB 

Tigerholm Group är ett familjeägt investmentbolag som investerar både i entreprenörer och i affärsidéer, på kort och lång sikt, med både aktivt och inaktivt ägarengagemang.                                                                                                                                                                       

Tigerholm Group strävar efter att skapa och aktivt arbeta med en portfölj av investeringar som erbjuder en god spridning av risk, tar hänsyn till omvärldens fluktueringar och som är i linje med koncernens avkastningsmål. Idag består Tigerholm Groups portfölj främst av helägda investeringar inom restaurang och eventbranschen, noterade värdepapper samt ett mindre innehav av onoterade bolag och fastigheter.

Tigerholm Group har idag tre dotterbolag: Tigerholm Capital, Tigerholm Intressenter och Tigerholm Sportsbars.TIGERHOLM014.jpg
TIGERHOLM013.jpg
TIGERHOLM008.jpg